Illustratorer   Om illustratorerne Godt at vide Rådgivning Bøger Kontakt Log ind

Om Illustratorerne


Vi arbejder for at styrke illustratorernes interesser og rettigheder, sikre og forbedre ophavsretten og synliggøre faget og dets udøvere. Som medlem af Illustratorerne i Dansk Forfatterforening bakker du op om det vigtige arbejde, der udføres i foreningen. Vi har repræsentanter, der kæmper illustratorernes sag på vigtige poster i f.eks. Bibliotekpolitisk udvalg og VISDA.

Juridisk vejledning og kurser
Som medlem har man adgang til Dansk Forfatterforenings kurser og faciliteter, samt mulighed for juridisk vejledning af foreningen jurist Anne Koldbæk. Hvert år tilbyder foreningen en lille håndfuld kurser, der særligt er tilegnet illustratorerne.

VISDA
Online ansøgning om ophavsretsvederlag for tegnere/illustratorer/grafiskdesign. Her finder du en grundig gennemgang i, hvordan du udfylder VISDAs online ansøgningsskema – Læs mere HER

Aktiviteter
Illustratorerne udgiver af og til et fælles bogprojekt med fokus på illustrationer skabt af gruppens medlemmer. Udgivelsen kombineres evt. med en udstilling på ét eller flere steder i Danmark og præsenteres ofte på Bogforum eller Læringsmessen. Den seneste udgivelse er “Den Store H.C. Andersen Eventyrbog” (EUDOR, 2022). Derudover tager vi på udflugter til fagligt relevante eller inspirerende udstillinger. Sådanne udflugter er som regel gratis for gruppens medlemmer.

Hvordan bliver man medlem?
Man kan blive medlem af Illustratorerne i Dansk Forfatterforening, hvis man har ophavsret til illustrationer udgivet på et anerkendt forlag. Enten i form af en billedbog eller andet gennemillustreret værk. Man har også mulighed for at ansøge om optagelse på baggrund af en udgivelse, der er udgivet på et “selv-udgiver-forlag”, hvis bogen efterfølgende er indkøbt og opstillet på mindst 10 folkebiblioteker. Ansøgning om optagelse bliver behandlet af Illustratorenes styrelsesgruppe.

Ansøgning om medlemskab sker ved henvendelse til:
Dansk Forfatterforening
Telefon: (+45) 3295 5100
E-mail: kontakt@illustratorgruppen.dk
Link til ansøgningsformular: Her

Historien
Gruppen af illustratorer har siden 1980 eksisteret som en del af Dansk Forfatterforening. I de første år kun som associeret og under navnet Foreningen af Illustratorer. Denne forening indgik i en periode i det da eksisterende Fotografisk Landsforbund. Fra ca. 1990 blev gruppen genetableret i Dansk Forfatterforening under kaldenavnet Illustratorgruppen. I 2021 ændrede gruppen navn til det nuværende, Illustratorerne i Dansk Forfatterforening. Gennem initiativer som udstillinger, udgivelser m.m. skabes der opmærksomhed, så stadig flere aktive illustratorer bakker op om foreningen og bliver medlemmer. I alt tæller vi pr. 1/1 2024 i alt 130 medlemmer. Illustratorerne er i 2024 blevet en selvstændig faggruppe i Dansk Forfatterforening på lige fod med de andre faggrupper i foreningen.

Medlemsfordele
Se hvilke steder du som medlem af Forfatterforeningen har adgang til rabatter på Forfatterforeningens hjemmeside HER

Autorkonto legater
Illustratorerne fordeler årligt en række arbejds- og rejselegater, Autorkonto legaterne. De uddeles af penge, som er opkrævet af CopyDan fra kopiering af illustrationer i danske skoler, læreanstalter m.m. Disse midler skal anvendes til danske illustratorer. 
Du kan læse mere om Autorkontoen HER

Illustratorerne indstiller endvidere til forskellige hæderspriser - bl.a. ALMA-prisen.


Illustratorernes styrelsesgruppe er:

Marie Priem – Forperson
Tomas Björnsson – bestyrelsesmedlem
Lilian Brøgger – bestyrelsesmedlem
Zarah Juul – bestyrelsesmedlem
Line Malling Schmidt – bestyrelsesmedlem
Alice Snerle Lassen – bestyrelsesmedlem
Peter Hermann - bestyrelsesmedlem
Simon Væth - suppleant
Toril Bækmark - suppleant